על הלכות ודיני אבלות לשנת אבל ראשונה בדת היהודית:

בשנת אבל ראשונה, היא השנה הראשונה לאחר פטירת קרוב משפחה, חלילה, חייבים המתאבלים למלא מספר הלכות ודינים המיוחסים לתקופת האבל. בשנת אבל ראשונה, נוהגים המתאבלים לבטא צער וכאב בצורה מסוימת, ולהימנע מפעולות ומסדרי חיים שמציינים שמחה והנאה.

במהלך שנת האבל, המתאבלים נוהגים בצניעות ונמנעים מלהשתתף באירועים של שמחה, מתרחקים ממוסיקה ומקומות שבהם נהגים לשמוע מוזיקה.

בנוסף, בשנת אבל ראשונה נהגים המתאבלים להתפלל שכן על פי הלכה, חשוב להתפלל עבור נשמת המת ולהתפלל על רפואת הנפש של המתאבלים.

במהלך שנת האבל ובסיומה קיימים טקסי החזרת נפש המת, בהם המתאבלים מתפללים על נשמת המת ומתחילים להתאושש מהאבל. זהו תהליך חשוב שמטרתו להביא את המתאבלים למצב של התאוששות מטראומת הפרידה מאדם יקר להם שהלך לעולמו.

מדריך לשנת אבל מפטירה ועד שנה:

לפניכם מדריך לשנת אבל ראשונה, ממועד הפטירה ועד סיום שנה ראשונה לימי האבל. מדריך זה שחובר ע"י שלומיק אזולאי, מייסד אינדקס מצבות הישראלי מופיע במקומות נוספים על מנת לסייע לזקוקים להדרכה בשנת אבל ראשונה. המדריך נכתב לזכר הוריו של שלומיק יצחק ורחל אזולאי זיכרונם לברכה ולזכרם של כל נפטר ונפטרת מעם ישראל.

אונן

כך מכונים קרובי הנפטר משעת פטירת אדם ועד קבורתו: אישה, בעל, בנים ובנות, אחים ואחיות והורים. רק לאחר הקבורה נקראים אבלים.

על האונן מוטלות משימות הקשורות להכנות לקבורה והוא פטור ממצוות עשה ומתפילה. בשעת אוכל פטור האונן מברכות אך מחויב בנטילת ידיים. האונן אסור באכילת בשר, שתיית יין ובלימוד תורה. עד קבורת הנפטר האונן ישאר בנעליו/סנדליו הרגילים. בשבת וחג לא מתקיימים דיני אונן והוא חייב בכל המצוות.

מועד הקבורה

אין להתעכב בקבורת נפטר שלא לצורך ואם קרוביו מגיעים מרחוק, מותר לעכב הקבורה אבל לא יותר מדי. בירושלים נהוג לקבור המת ביום פטירה ויש להשתדל לקיים נוהג ירושלים בשאר המקומות.

לוויה

יש המקפידים להפריד בין גברים ונשים בשעת הלוויה וההספד, אלא שפס'ד קבע לאחרונה שמנהג זה הוא הפליה וחייב את חברת קדישא בפיצוי בת של נפטר ממנה נמנע הספד על אביה.

הספדים

מספידים ומשבחים הנפטר על מעשים טובים שעשה בחייו, ואין להוסיף יותר מדי. זוהי מצווה גדולה. אין מספידים בערב שבת וחג לאחר חצות היום, בראשי חודש, בחודש ניסן, בחול המועד, בחנוכה, בי"ד וט"ו באדר ובימים שאסורים בתחנון.

קריעת בגד

האבלים מברכים בעמידה: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם דיין האמת! וקורעים בגד העליון לאורכו כ- 9 ס"מ. בגד עליון ספרדים - חולצה. בגד עליון אשכנזים - גם מעיל. על אב ואם קורעים מצד שמאל גם חולצה והגופיה. על שאר קרובים קורעים מצד ימין. יש נוהגים שנשים אינן קורעות.

ולנשים הנוהגות לקרוע - האשה אמורה לקרוע בצנעה. יש נוהגים לקרוע בבית העלמין בטרם לקבורה, ויש נוהגים לאחר קבורה.

קבורה

מצווה להשתתף בכיסוי הקבר ואין מעבירים כלי עבודה מיד ליד. אין לשכב על הקבר לאחר הקבורה, אבל טוב לבקש סליחה מהנפטר, להניח אבן או גוש עפר ביד שמאל על הקבר ולהוסיף "לך בשלום ותנוח בשלום, ותעמוד לגורלך לקץ הימין". ביציאה רוחצים ידיים ולא מנגבים.

מפטירה ועד סוף השבעה

ניחום אבלים: יש האומרים מן השמים תנוחמו. ויש אומרים "שהמקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים". האבל לא שואל בשלום אחרים, וכשאחרים שואלים בשלומו יענה בלחש ונענוע הראש.

רחיצה, בישום, קרמים ומשחות

לאבל מותר לשטוף רק פניו, ידיו ורגליו במים קרים. האבל אסור בבשמים, משחות ושמנים לטיפוח. לרפואה ולצורך מיוחד כן מותר. אסור להתאפר ולענוד תכשיטים. לכלה ולמשודכת מותר.

ישיבה על הקרקע

ספרדים על שטיח או מזרן. אשכנזים נוהגים לשבת על שרפרף נמוך.

מאכלי בשר ויין

לאבל מותרים בשר ויין כל שבעת ימי אבלות. אבל יש הנוהגים לאסור. בשבת אוכלים בשר ושותים יין.

לימוד תורה

האבל אסור בלימוד תורה, אבל יכול לקרוא דברים הקשורים בצער והלכות אבלות ולשמוע דברי תורה.

עבודה ומלאכה

האבל לא עוסק במלאכה במשך כל השבוע וכמובן שאינו הולך לעבודה. אם לאבל עסק עם שותף, צריך השותף לסגור העסק במשך השבוע ולעסוק במלאכה בצינעה בביתו. באם לא ניתן לסגור את העסק יתייעץ האבל עם הרב ורצוי עוד בהיותו אונן.

עבודות הבית

אבלה שהיא אם הבית אסורה בכביסה, סריגה, תפירה, אך יכולה לעסוק בעבודות הבית כגון: בישול וניקיון או כיבוס בגדי תינוקות בלבד. ע'פ הנהוג צריכות שכנותיה לעשות דברים אלו.

שמחה והנאה

האבל לא ישתתף בשמחות ואירועים בהם שמחה ו/או הנאה.

מקום השבעה

מקום השבעה

הרצוי הוא שבעה בבית הנפטר, ובאין אפשרות לקיים שם מניין רצוי לשבת בבית המבוגר באחים, שיש שם מניין. בבית השבעה מדליקים נר נשמה כל השבעה ומכסים מראות ותמונות.

חליצת נעליים

כשמגיעים האבלים לביתם, חולצים נעליהם ו/או נועלים נעלי גומי  ולא עור.

סעודת הבראה

האבלים אינם אוכלים משלהם בסעודה הראשונה, יהיו אלו שכניהם שיביאו להם מאכלים הנהוגים בסעודה ראשונה. ספרדים נוהגים לזון האבלים בסעודה הראשונה בפת לחם, ביצים, זיתים ועוד ומוסרים לאבלים את הלחם בידם. אשכנזים נוהגים לזון האבלים בסעודה ראשונה בקפה ועוגה בלבד.

תפילות ומצוות

האבלים חייבים בכל המצוות מלבד הנחת תפילין ביום הפטירה. לעילוי נשמת הנפטר רצוי לערוך תפילה בביתו ולאמור שם דברי תורה. באם אין מניין, ישנם המתפללים ביחידות וישנם ההולכים לבית הכנסת בצנעה.

החלפת בגדים

במשך כל ימי השבעה אין מחליפים בגדים. אם בגדי האבל מלוכלכים מאוד, מותר להחליפם בבגדים שאינם חדשים ו/או מכובסים. האבל על אביו או אמו שהחליף בגדיו צריך לקרעם שנית.

שבת

יום שישי, כשעתיים לפני כניסת השבת, יקום האבל מן הארץ. ירחץ פניו ידיו ורגליו במים קרים. יחליף את בגדיו העליונים לבגדים נקיים אך לא חדשים או מכובסים. אם הבגד מכובס ימסרנו לאחר שילבש כחמש דקות, ינעל נעליו וילך לבית הכנסת. יש נוהגים להתפלל בבית באבל בערב שבת. ויש נכנסים לביהכ"נ ב"בואי כלה". אסור לאבל להציג אבלותו בשבת, רק בצינעה ימשיך אבלותו. מיד במוצ'ש אחר הבדלה יחזור לאבלותו, אם לא נגמרו השבעה.

חגים

אם בתוך זמן השבעה חל אחד מן החגים: ראש השנה, כיפורים, סוכות, פסח, שבועות, האבל יקום מעל הקרקע כשעה לפני החג ולא יחזור לשבת שבעה.

מהשבעה עד סוף השנה

אזכרה שבעה: מונים שבעה ימי אבילות מיום הקבורה. אם השבעה החלה ביום הקבורה לפני שקיעת החמה, יום זה נחשב וצריכים לשבת עוד שישה ימים. כך קמים מה-שבעה: בבוקר יום השביעי אחרי תפילת שחרית שוטפים האבלים ידיהם, קמים ממושב ה"שבעה" ועולים לקבר. יש הנוהגים לקיים סעודה בליל ה"שבעה" ולומר בה דברי תורה. ספרדים נוהגים להגיע לבית האבלים לאמור "לא יבוא עוד שמשך וכו' ואח"כ אוחזים בידם ולהקים האבלים.

מה בעליה לקבר ב-שבעה, בשלושים וב-שנה.

טוב להביא עשרה אנשים, ולומר פסוקי תהילים מפרק קי"ט ו/או משניות לפי אותיות שם הנפטר ואח"כ לפי אותיות נשמ"ה. יש הנוהגים גם פרקים: ט"ז, י"ז, ל"ג, ע"ב, צ"א, ק"ד, ק"ל, מתהילים. אח"כ יאמרו אשכבה וקדיש.

מצבה

את המצבה נוהגים להקים עד יום השלושים מהקבורה ולא מהפטירה.

בזמן השלושים

בכל זמן ה-שלושים אין לובשים בגדים חדשים ו/או חולצה לבנה מכובסת ואין גוזזים ציפורניים. אבל על אביו ואמו יתגלח ויסתפר מספר ימים אחרי שלושים יום כשיעירו לו חבריו. אבל על קרובים שאיננם אם/אב יסתפר ביום השלושים ו/או בערב חג אם עברו השבעה ימי אבלות. חודש

11 חודש

יש הנוהגים לאמור קדיש במשך שנה. ברוב העדות המנהג הוא להפסיק לאומרו אחרי 11 חודש. יש נוהגים לעשות אזכרה ביום סיום אמירת הקדיש בסוף 11 חודש.

כל שנה הראשונה

בכל שנת האבל ישתדל האבל להתפלל כשליח ציבור, ובלבד שקולו נעים ונוח למתפללים. אם אינו מתפלל כשליח ציבור, יקפיד לומר הקדישים ובמיוחד קדיש יתום. במשך השנה הראשונה בני הנפטר לא ילכו לטיולים ולמקומות שמחה כגון מסיבה, חתונה, ברית, ל"ברית" עצמה - מותר. בכל שנה נהוג לקיים אזכרה ולימוד לזכר הנפטר.

אזכרה שנה

מערב שבת הקודם ליום האזכרה מתחילים לומר קדיש וזאת עד יום האזכרה. בגדול תאריך יום השנה הוא יום הפטירה ולא יום הקבורה. כך הספרדים, אשכנזים כמבואר כאן: ככל האמור בשנה הראשונה הדבר תלוי באם נקבר בתוך יומיים מיום הפטירה אזי מחשבים לפי יום הפטירה, ואם נקבר יותר מיומיים לאחר הפטירה אזי מחשבים לפי יום הקבורה, ובשאר השנים נוהגים אזכרה שנה ביום הפטירה. יש באשכנזים שנוהגים תמיד לפי יום הפטירה.


מדריך הלכות ודינים לשנת אבל לזכר כל הנפטרים מעם ישראל מאת שלמה בן יצחק ורחל אזולאי, מייסד אינדקס מצבות הישראליתוכן מומלץ עבורכם:

קבורה במודיעין

תעריפי הקבורה במודיעין

כרטיס נפטר דיגיטלי

איתור קבר בבית העלמין ע"פ שם הנפטר.

למידע חשוב על בית עלמין מודיעין ומחירי חלקות לחצו כאן 

בית עלמין מודיעין הוראות הגעה בווייז

מדריך לשנת אבל מלאה


מצבות מודיעין

בוני מצבות מודיעין מהוותיקים שבין בוני מצבות האיכותיים ומומלצים בארץ המקימים מצבות בבית עלמין מודיעין, בבתי עלמין הנוספים באזור מודיעין ובתי עלמין לתושבי מועצה אזורית חבל מודיעין. החברה בונה מצבות איכותיות, מצבות יפות, מצבות מיוחדות ומצבות בהתאמה אישית לכל סוגי קבורה הנהוגים בבית עלמין מודיעין ומכל סוגי החומרים המשמשים לבניית מצבות ומספקת כל שירותי מצבה הנוספים - שיפוץ וחידוש מצבות, חידוש אותיות וכיתוב למצבות, החלפת בתי נר ואביזרים נוספים למצבות וניקוי מצבות. כל העבודות מבוצעות ע"י בונה מצבות מקצועי המכיר את בית עלמין מודיעין-מכבים-רעות וכל הגורמים המנהלים את בית העלמין. מחירי מצבות מודיעין הוגנים וניתן להזמין אצלנו מצבות בכל תקציב, גם הנמוך ביותר, ועד למצבות מושקעות ומצבות פרימיום. במצבות מודיעין עמלים על כל פרט ופרט ומבצעים בקרת איכות עד שהלקוח מביע שביעות רצונו המלאה. על כל שירותי המצבה שאנו מספקים במודיעין תוכלו לקרוא כאן. לקבלת ייעוץ והצעת מחיר מלאו פרטים בטופס ונשוב אליכם


כיצד מתבצע מולנו תהליך הקמת מצבה ליקירכם

תהליך הקמת מצבה מולנו ו/או מול בוני מצבות מקצועיים ורציניים אחרים מתבצע באופן דומה - ע"מ שתקבלו מושג על התהליך ותהיו מוכנים אליו כך זה מתבצע מולנו ו/או מול קבלני מצבות אחרים כאמור (לקבלני מצבות מומלצים נוספים לחצו כאן)

תהליך הקמת מצבה מתבצע כך: מצבות מודיעין מתמחה בבניית מצבות מותאמות אישית לפי דרישות הלקוח. התהליך מתחיל בשיחה אישית עם הלקוח, במהלכה אנו מבינים את הצרכים ורצונות הלקוח ומציעים מגוון רחב של עיצובים, צבעים וחומרים, כך שתמיד נוכל להגיע למצבה המושלמת שתשקף את אישיותו של המנוח/ה. בנוסף, אנו מציעים מגוון רחב של סוגי מצבות קבורה קלאסיים מכל החומרים המשמשים לבניית מצבות ונוכל להמליץ לכם על הסוג המתאים ביותר לפי המידע שנקבל מכם. לאחר שהלקוח בחר בעיצוב המצבה ובסוג המתאים לו, אנו מתחילים בתהליך בניית המצבה. חברת מצבות מודיעין משתמשת בחומרים באיכות גבוהה ובטכנולוגיה מתקדמת כדי להבטיח לכם מצבה איכותית ועמידה לדורות. אנו דואגים לכל הפרטים הנוספים כמו חריטות, בתי נר, כדים ואביזרים נוספים שהופכים כל מצבה לייחודית, חד פעמית בעולם ומושלמת.


מחירי מצבות מודיעין

מצבות מודיעין מתמחרת עבודותיה במחירים שווים לכל כיס ומעניקה מחירים מיוחדים לתושבי אזור מודיעין. על כל עבודה שלנו אנו מתחייבים באחריות לשנים ארוכות ותשלום בגמר העבודה בלבד.

לפניכם מחירון מצבות קבורה ושירותי מצבה הנוספים במודיעין, כולל מחירי אותיות ועיטורים למצבה, מחיר דיוקן הנפטר על מצבה, מחירי שיפוץ מצבה ומחירי ניקוי מצבה, ובהמשך הסברים מפורטים שיסיעו לכם בקבלת החלטות שעשויות להוזיל העלויות באופן ניכר העלויות

מצבה ליחיד/ה
אבן חברון

פשוטה החל מ: 3.900 ₪
מושקעת החל מ: 5.500 ₪
מצבה ליחיד אבן חלילה

פשוטה החל מ: 5.500 ₪
מושקעת החל מ: 6.500 ₪

מצבה ליחיד
אבן עצמון

פשוטה החל מ: 6.900 ₪
מושקעת החל מ: 8.500 ₪
מצבה ליחיד אבן סלייב

פשוטה החל מ: 6.200 ₪
מושקעת החל מ: 8.000 ₪
מצבה ליחיד שיש טורקי

פשוטה החל מ: 6.000 ₪
מושקעת החל מ: 8.500 ₪
מצבה יחיד גרניט אפור

פשוטה החל מ: 7.900 ₪
מושקעת החל מ: 8
.500 ₪
מצבה יחיד גרניט אדום

פשוטה החל מ: 8.500 ₪
מושקעת החל מ: 10.500 ₪
מצבה יחיד גרניט שחור

פשוטה החל מ: 8.500 ₪
מושקעת החל מ: 9.500 ₪
מצבה יחיד סלעים

פשוטה החל מ: 6.500 ₪
מושקעת החל מ: 9.500 ₪
מצבה יחיד משולבת אבני זכוכית

פשוטה החל מ: 7.500 ₪
מושקעת החל מ: 9.500 ₪
מצבה יחיד משולבת קרמיקה איטלקית

פשוטה החל מ: 7.500 ₪
מושקעת החל מ: 9.500 ₪

מצבה יחיד משולבת חומרים
 
פשוטה החל מ: 6.500 ₪
מושקעת החל מ: 8.500 ₪
מצבה יחיד משולבות בזלת

פשוטה החל מ: 6.500 ₪
מושקעת החל מ: 8.500 ₪

מצבות כפולות אבן חברון

פשוטה החל מ: 8.000 ₪
מושקעת החל מ: 11.000 ₪
מצבות כפולות מאבנים שונות כמו גלילית, עצמון, חלילה ועוד

פשוטה החל מ: 9.500 ₪
מושקעת החל מ: 12.500 ₪
מצבות כפולות משיש טורקי

פשוטה החל מ: 11.500 ₪
מושקעת החל מ: 13.500 ₪
מצבות כפולות מגרניט אפור (סארדו)

פשוטה החל מ: 13.900 ₪
מושקעת החל מ: 16.500 ₪

מצבות כפולות מגרניט צבעוני

פשוטה החל מ: 13.500 ₪
מושקעת החל מ: 16.500 ₪
מצבות כפולות מסלעים

פשוטה החל מ: 11.000 ₪
מושקעת החל מ: 14.500 ₪
מצבות כפולות משולבות אבני זכוכית

פשוטה החל מ: 13.500 ₪
מושקעת החל מ: 16.500 ₪
מצבות כפולות משולבות חומרים

פשוטה החל מ: 10.500 ₪
מושקעת החל מ: 13.500 ₪
מצבות מכפלה אבן חברון

פשוטה החל מ: 4.900 ₪
מושקעת החל מ: 6.700 ₪
מצבות משפחתיות מאבנים נוספות כמו עצמון, סלייב, גלילית, חלילה ועוד

פשוטה החל מ: 6.500 ₪
מושקעת החל מ: 8.500 ₪
מצבות משפחתיות משיש טורקי

פשוטה החל מ: 6.500 ₪
מושקעת החל מ: 8.500 ₪
מצבות משפחתיות מגרניט אפור (סארדו)

פשוטה החל מ: 7.000 ₪
מושקעת החל מ: 9.500 ₪
מצבות משפחתיות מגרניט צבעוני

פשוטה החל מ: 8.500 ₪
מושקעת החל מ: 10.500 ₪
מצבות משפחתיות משולבות אבני זכוכית

פשוטה החל מ: 7.500 ₪
מושקעת החל מ: 10.000 ₪
מצבות משפחתיות משולבות חומרים מכל הסוגים

פשוטה החל מ: 6.500 ₪
מושקעת החל מ: 8.500 ₪
מצבות קיר מאבנים

החל מ 1600 ₪


מצבות קיר משיש טורקי

החל מ 1.900 ₪

מצבות קיר מגרניט אפור (סארדו)

החל מ 2.500 ₪

מצבות קיר מגרניט צבעוני

החל מ 3.000 ₪

מצבות קיר משולבות אבני זכוכית

החל מ 3.500 ₪

מצבות קיר משולבות חומרים נוספים

החל מ 2.500 ₪

בית נר למצבות

החל מ 120 ₪

כדים למצבות

החל מ 120 ₪

דיוקן למצבות

החל מ 750 ₪

מדריך מחירי מצבות

מחירי מצבות קבורה: המחיר של מצבה מושפע ממספר גורמים והם: גודל המצבה, סוג האבן, סגנון העיצוב, סוג הכיתוב והפרטים המוסיפים למצבה כמו בית נר, כדים, ספסל, אלמנט הצללה, צמחיה ועוד. מצבה פשוטה וקטנה יכולה לעלות 4000 - 8.000 ש"ח, בעוד שמצבה גדולה ומודרנית עשויה להגיע לעשרות אלפי ש"ח.

מחירי אותיות ועיטורים למצבה: המחיר של אותיות ועיטורים למצבה תלוי בסוגם, בגודלם ובחומר ממנו הם עשויים. אותיות מעוצבות יכולות להגיע ל 75 ש"ח ואף יותר לכל אות, בעוד שאותיות פשוטות וקטנות יכולות לעלות בין 3-4 ש"ח ועד כמה עשרות ש"ח. עיטורים כמו פרחים, עלים או דמויות יכולים להוסיף למצבה את הקסם והיופי שלהם, אך גם להוסיף למחיר. מחירם של עיטורים יכול להתחיל ממאות ש"ח ולהגיע לאלפי ש"ח, תלוי בגודלם ובסוגם.

מחיר דיוקן הנפטר על מצבה: דיוקן הנפטר הוא תמונה או פורטרט של הנפטר על המצבה. המחיר של דיוקן הנפטר תלוי בסוג הדיוקן, בגודלו ובטכניקת הביצוע. דיוקן מוזן בטכניקת פסיפס או חריטה יכול לעלות מאות ש"ח עד אלפי ש"ח, בעוד שדיוקן מוזן בטכניקת פוטוקרמיקה או פוטוסרמל עשוי לעלות הרבה יותר. כדי לשמור על תמונת הנפטר באופן איכותי ומוגן מפני תנאי הסביבה, יש לבחור בחומרים איכותיים ובטכניקות מתקדמות.

מחירי שיפוץ מצבה: במהלך השנים, יתכנו פגמים במצבות, בין אם מעייפות החומר ופגעי טבע ובעלי חיים ובין אם וונדליזם. במקרים כאלה, עולה צורך בשיפוץ המצבה על מנת לשמור על יופייה ותפקודה כמקום מכובד וראוי להתייחד עם המנוח/ה. מחירי שיפוץ מצבה יכולים להשתנות בהתאם לסוג התיקון הנדרש. תיקון קטן כמו תיקון של חלק פגום או נשבר יכול לעלות מאות ש"ח, בעוד ששיפוץ מצבה מורכב יותר כמו שיפוץ כל המצבה או החלפת חומרים יכול לעלות אלפי ש"ח.

מחירי ניקוי מצבה: ניקוי מצבה הוא חלק חשוב מתהליך השמירה והטיפוח של המצבה. ניקוי יכול לכלול הסרת אבק, פטריות, בוץ ולכלוך. מחירי ניקוי מצבה יכולים להשתנות בהתאם לגודל המצבה ומצב הלכלוך עליה. ניקוי סטנדרטי יכול לעלות 250 - 350 ש"ח, בעוד שניקוי מצבה גדולה ומורכבת יכול לעלות יותר.

לסיכום, כאשר אנו מתכננים את תהליך הקבורה והזיכרון של אדם יקר לנו, חשוב לקחת בחשבון את עלויות המצבה. המחירון המצורף נותן לנו תמונה בהירה יותר של התקציב הנדרש ולעזור לנו לתכנן את התהליך בצורה מדויקת ומתוכנתת. כך נוכל להתמודד עם הנושא בצורה מקצועית ומושכלת, ולהבטיח שהמצבה של הנפטר תהיה יפה, מסודרת ומותאמת ומטיבה עם זכרו של הנפטר.


על חומרים למצבות

שיש טורקי - יתרונות שיש הטורקי למצבות: זמין ומצוי בשפע ולכן זול ביחס לגרניט. שיש טורקי חזק ומתאים לבניית מצבות מכל הסוגים. הוא נוח לעיבוד, אינו נסדק והוא עמיד לרטיבות ומים. חסרונות שיש הטורקי לבניית מצבות: עם הזמן שיש הטורקי מאבד ברק ומצהיב. מחירי מצבות משיש טורקי: מחירי מצבה משיש טורקי נעים בין 6.500 ₪ ועד 8.500 ₪ למצבה בודדת. למצבה כפולה ניתנת הנחה של 15% בממוצע. מחיר מצבה מכפלה (אחד מעל השני) משיש טורקי 5.500 ₪ ועד 7.500 ₪ בהתאם למורכבות העיצוב. מחירי מצבות קיר משיש (בבתי העלמין בהם מתקיימת קבורת סנהדרין)  נעים בין 1.900 ₪ ועד 3.000 ₪ (גילוי נאות: את מצבות קיר בונה עבורנו חברת מצבות קיר, המובילה בישראל במצבות קיר)

גרניט אדום ושחור מצבות גרניט לפופולריות ולא בכדי. הגרניט על כל גווניו נחצב בכל רחבי העולם. סין והודו הפכו למובילות בייצוא גרניט למצבות. במהל עבודה עם גרניט מתרחש תהליך של התרחבות והצטופפות החומר מה שמחייב בונה מקצועי מיומן ומאובזר במכשור מתאים. מצבות גרניט ניתן לעצב במגוון רחב של עיצובים. יתרונות גרניט האדום והשחור למצבות: גרניט (אדום ושחור) הוא חומר חזק, עמיד במיוחד ואינו מאבד ברק. אם בחרתם בגרניט לבניין מצבה מראש חסכתם עלויות של שיפוץ ותחזוקה עתידיים. הכיתוב על גבי גרניט אדום ושחור בולט ומרשים במיוחד ובעתיד לא תצטרכו לטפל בו כמו על מצבות מחומרים אחרים. חסרונות גרניט האדום והשחור למצבות: ללא חסרונות מלבד אבק שמוסר בקלות בניגוב עם מטלית לחה. מחירי מצבות מגרניט אדום ושחור: המחירים נעים בין 7.500 ₪ ועד 11.000 ₪ למצבה למנוח/ה יחיד. (למצבה כפולה ניתנת הנחה של 15% בממוצע). מחירי מצבה משפחתית (אחד מעל השני) של בין 14.000 ₪ ועד 20.000 ₪ בהתאם למורכבות העיצוב. מחירי מצבות קיר לבתי העלמין בהם מתקיימת קבורת סנהדרין נעים בין 2.500 ₪ ועד 3.500 ₪.

גרניט אפור - יתרונות גרניט האפור לבניית מצבות: גרניט האפור עמיד במיוחד ואינו מאבד ברק. בחירה של גרניט לבניין מצבה חוסך בעתיד הצורך בתיקונים וחידוש. חסרונות גרניט האפור לבניית מצבות: כמעט ללא חסרונות למעט מראה התעשייתי והגרעיני שלא כל אחד מתחבר אליו ולעיתים מייצר פה ושם מראה של כתמי שמן. מחירי מצבות מגרניט אפור: מחירי מצבות גרניט אפור למנוח/ה יחיד/ה נעים בין 6.500 ₪ ועד 10.000 ₪. (מצבה כפולה נמכרת ההנחה של 15% בממוצע). מחירי מצבה משפחתית (אחד מעל השני) מגרניט אפור נעים בין 11.000 ₪ ועד 19.000 ₪ בהתאם למורכבות העיצוב. מחירי מצבות קיר לבתי העלמין בהם מתקיימת קבורת סנהדרין נעים בין 2.500 ₪ ועד 3.500 ₪.

מצבות אבן חברון, ואבנים נוספות אבן סלייב, אבן גלילית, אבן עצמון, אבן חלילה, אבן בזלת: מרבית האבנים ברשימה מתאימות לבניין מצבות החומרים מתאימים לכל סוגי המצבות, (מן הסתם למצבות קיר מתאימים שיש, גרניט, אבן חלילה, אבן חברון, עצמון, סלייב ומספר אבנים נוספות בלבד). מחירי מצבות אבן: מחירי מצבות מאבן חברון ואבנים נוספות נעים בין 1350 ₪ 3.500 ₪ למצבות קיר, ובין 4.000 ₪ - 11.000 ₪ למצבות בודדות ומצבות מכפלה. לגודל המצבה ומורכבות העיצוב השפעה על מחיר הסופי ולכן בטווח מחירים כה רחב כדאי לקבל מבונה המצבה מחיר מראש, ורעיונות כיצד ניתן להוזיל עלויות. אנו מעדיפים תמיד להוזיל עלויות ללקוח ולהקל עליו וזאת על מנת לשמור על מוניטין שצברנו. בהתאם לכך מייעצים ללקוחות להימנע מבחירה הרפתקנית שהיא מעל יכולתם הכלכלית. 

מצבות משולבות חומרים - הרעיון לשלב בין מספר חומרים לבניין המצבה נועד למלא שתי מטרות. הראשונה היא קבלת מצבה ייחודית ומעוצבת. השנייה להוזיל העלויות - במקום שכל המצבה תבנה מחומר יקר, משלבים חומרים זולים יותר כשהיקרים יותר הם אלו הנגלים לעין ודומיננטיים בעיצוב. חשוב לדעת שלא כל החומרים נקשרים אחד למשנהו ולכן יש להיוועץ עם בונה המצבות בעניין בטרם לתכנון. מחירי מצבות משולבות חומרים: מחירי מצבות משולבות חומרים נעים בדרך כלל בין 5.000 ₪ ועד 16.000 ₪. מחירי מצבות קיר משולבות חומרים נעים בין 2.000 ₪ - 3.500 ₪.

מצבות זכוכית: זכוכית הוא טרנד חדש יחסית במצבות ויותר ויותר משפחות מבקשות להקים מצבות מזכוכית. החומר זכוכית מאפשר עיצובים מרהיבים והדרך שבונים מצבה מזכוכית הופכים אותה למצבה חזקה ועמידה כמו שאר החומרים. מחירי מצבות זכוכית לקבורת שדה נעים בין 9.000 ₪ - 20.000 ₪ למצבות בודדות בקבורת שדה ו 5.000 ₪  - 7.000 ₪ למצבות קיר.

לייעוץ והצעת מחיר


שאלות הנפוצות על מצבות באזור מודיעין

שאלה: מתי מומלץ להזמין מצבה במודיעין

תשובה: ככל שתקדימו להזמין כך ייטב, בדרך כלל מזמינים מצבה במהלך השבעה ו/או מיד בסיומה. הזמנה מוקדמת תוביל למצבה מושקעת יותר וזולה יותר מאשר מצבה המוזמנת בלחץ זמנים הנובע מהצורך להעמיד מצבה לטקס גילוי מצבה

שאלה: מאיזה חומרים כדאי לבנות מצבה מיוחדת במודיעין

תשובה: מצבות בונים מאבנים כמו אבן חברון, אבן חלילה, אבן סלייב ואבנים נוספות, סלעים, גרניט, אבני זכוכית, קרמיקה איטלקית, שיש טורקי, שיש איטלקי, (שיש הודי ושיש סיני אינם מומלצים).

שאלה: כמה עולה מצבה הזולה ביותר במודיעין

תשובה: יש בוני מצבות שמפרסמים כי מחיר מצבה אצלם מתחיל ב 2500 ש"ח, קחו בחשבון שמחיר זה אינו כולל כיתוב, אביזרים כמו בית נר, כד, אגרות ומע"מ, כך שבכל מקרה מחיר מצבה זולה אינו יכול לרדת מ 4.000 ש"ח. מחירי מצבות קיר זולים יותר כמובן והזולות שבהן עולות כ 1.800-2500 ש"ח. בוני מצבות שמתחייבים למחיר זול יותר יספקו עבודה בינונית ומטה שתחייב בעתיד השקעות שיובילו למחיר יקר.

שאלה: האם כל אחד יכול לבנות מצבה ולהתקינה בבית עלמין במודיעין?

תשובה: עיצוב ובניית מצבה דורש ניסיון וידע נרחב בחומרים ובעיצוב, עבודה מול תכנית הנדסית אותה מספקת חברת הקבורה המנהלת את בית העלמין ולכן, חובה על בונה המצבה להיות קבלן מורשה חברת קדישא ו/או חברה אחרת המנהלת את בית העלמין ישנן אגב בתי עלמין ו/או חלקות אזרחיות שבהם הרשות המקומית משמשת כמנהלת בית העלמין, כך זה בחלקה האזרחית בבית עלמין מודיעין.


לעוד תשובות על כל שאלה שעולה תוכלו לפנות אלינו באמצעות מילוי טופס בצור קשר ו/או בשיחה/וואצאפ 050-8392092 ואנו נשמח לענות.


לרעיונות וקבלת תשובות נוספות אנו ממליצים לכם לצפות בדוקו הנהדר של כאן 11 "אופנת מצבות היהודיות

בדוקו זה משתתף השותף שלנו לבניית מצבות במודיעין אומן המצבות הוותיק ומוערך האמן ליאור ילוז מחברת מצבות ברקת
קישורים מועילים לזקוקים לשירותי מצבות במודיעין

קטלוג מצבות כללי באתר מצבות מודיעין בו דוגמאות של מצבות מכל הסוגים

קטלוג מצבות מיוחדות באתר מצבות מודיעין

קטלוג מצבות לב באתר מצבות מודיעין

קטלוג מצבות במחירים זולים באתר

גלריית תמונות של מצבות - הגדול ומגוון בארץ, שבאמצעותו תוכלו להצביע בפנינו על סגנון מצבה וחומרים למצבה אותה ברצונכם להקים.

מחירון מצבות מודיעין מלווה במדריך מחירי מצבות מכל הסוגים

מדריך כיתוב מצבה ומשפטים ופסוקים למצבות של אבא/גבר אימא/אישה ועוד

שיפוץ וחידוש מצבות וחידוש כיתוב על גבי מצבות

חידוש אותיות חינם בשיטת עשה זאת בעצמך

ניקוי מצבות חינם בשיטת עשה זאת בעצמך

מצבות בבית עלמין מודיעין - ייעוץ מקצועי חינם וללא התחייבות


השותפים של מצבות מודיעין

השותפים שלנו לבניית מצבות מכל הסוגים בבית עלמין מודיעין ובבתי עלמין הנוספים בארץ הם: חברת מצבות מצדה מבוני מצבות האיכותיים בישראל המסוגלת להקמת מצבות באיכות גבוהה ביותר ובזמן הקצר ביותר. חברת מצבות ברקת מהמוכרות וידועות בארץ הבונה מצבות מעוצבות בכל הארץ. חברת מצבות רעננה הבונה מצבות איכותיות במגוון עיצובים ברעננה והסביבה. חברת מצבות אשקלון מעל 30 שנות בניית מצבות באשקלון ואזור הדרום הפכו אותה למובילה שבין חברות בנייה וחידוש מצבות בבתי העלמין באשקלון והדרום. חברת מצבות קיר המובילה בישראל בתחום מצבות קיר הנקראות גם מצבות סנהדרין ומצבות בקומות. מצבות המשפצים העוסקת בשיפוץ וחידוש מצבות וחידוש כיתוב אותיות למצבה בכל הארץ.נושאים חשובים למחפשי מצבות במודיעין והאזור:

ברוכים הבאים | תמונות של מצבות | סוגי המצבות | משפטים ופסוקים למצבות | המדריך לתמחור מצבות (ומחירון) | מחירון מצבות | השירותים במצבות מודיעין | שיפוץ מצבות במודיעין והסביבה | חידוש כיתוב מצבות במודיעין והסביבה | בתי נר וכדים למצבות במודיעין והסביבה | תשובות לשאלות הנפוצות על מצבות | חידוש אותיות מצבה חינם | ניקוי מצבות חינם | הצעות מחיר למצבות | מצבות מודיעין בארץ | מדריך לשנת אבל מלאה | מוקד פינוי נפטרים | דמי קבורה | מודעות אבל חינם | איתור קברים ע"פ שם נפטר בבית עלמין מודיעין | קבורה אזרחית במודיעין | אלפון בוני מצבות ארצי | בלוג מצבות מודיעין | אזורי שירות של מצבות מודיעין: מצבות במודיעין | מצבות במודיעין עילית | מצבות ביישובי מועצה אזורית חבל מודיעין | מצבות ביישובי מועצה אזורית מטה בנימין | מצבות בשוהם | במצבות בבית אריה | מצבות בלוד | מצבות ברמלה | מצבות בחדיד | מצבות בבית שמש ומטה יהודה |  

| מצבות במודיעין |